Giới thiệu Khoa Văn hóa

Thứ ba - 08/09/2015 13:45
Ngay từ năm 1995, khi Trường TC Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ được thành lập, tiền thân của Khoa là bộ môn Văn hóa thông tin cơ sở đã được xây dựng nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa quần chúng có trình độ sơ cấp, trung cấp cho các thiết chế văn hóa ở Cần Thơ và các tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long. Qua hơn 15 năm hình thành và phát triển Khoa Văn hóa được chính thức công bố thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-TTC.VHNT ngày 10/09/2012 của Hiệu trưởng Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn lực văn hóa của TP. Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long.
1.     Cơ cấu tổ chức
 
TT Họ và tên Học vị Chức vụ
1 Dương Thị Vân Tiến sĩ Thư viện Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa
2 Lê Văn Thành Cử nhân Quản lý
văn hóa
Giáo viên
kiêm giáo vụ
3 Nguyễn Trần Diệu Thảo Cử nhân Thư viện thông tin Phụ trách thư viện
4 Lưu Ngọc Hiền Cử nhân Thông tin - Thư viện Phụ trách thư viện
 
2.     Thành tựu đạt được

Từ năm 1995 đến nay, Khoa đã đào tạo được các lớp sau:

Hệ sơ cấp:

Chuyên ngành quản lý văn hóa thông tin cơ sở, thư viện, nhiếp ảnh, quay băng hình, dẫn chương trình với tổng số 3060 học viên được cấp giấy chứng nhận.

- Hệ trung cấp chính quy: 

Chuyên ngành Quản lý văn hóa (3 khóa), chuyên ngành Thư viện (3 khóa), chuyên ngành Văn hóa du lịch (5 khóa), chuyên ngành Nhiếp ảnh (2 khóa) với tổng số 245 học sinh tốt nghiệp.

- Hệ trung cấp vừa học vừa làm:

Chuyên ngành Quản lý văn hóa (8 khóa), chuyên ngành Thư viện (4 khóa), chuyên ngành bảo tàng ( 1 khóa), chuyên ngành Kỹ thuật âm thanh (1 khóa) với tổng số 319 học sinh tốt nghiệp.

-         Liên kết đào tạo:

* Hệ trung cấp: Chuyên ngành quản lý văn hóa, thư viện với tổng số 291 học viên tốt nghiệp.

* Hệ đại học: Khoa còn thực hiện liên kết với các trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đào tạo đại học các chuyên ngành Quản lý văn hóa, Thông tin thư viện, Bảo tàng, Văn hóa du lịch với tổng số 242 sinh viên tốt nghiệp.

3.     Ngành đào tạo:

a)     Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

b)    Chuyên ngành Thư viện.

c)     Chuyên ngành Văn hóa du lịch.

d)    Chuyên ngành Bảo tàng.

4.     Chuẩn đầu ra

a) Chuyên ngành Quản lý văn hóa

* Kiến thức

- Có kiến thức về chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng và các hoạt động thể dục thể thao.

- Có kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa, lý thuyết các loại hình nghệ thuật: Âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật và múa.

* Kỹ năng

- Các kỹ năng quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong các thiết chế văn hóa của nhà nước và ngoài nhà nước.

- Có khả năng thực hành, thể hiện, xử lý một trong các loại hình nghệ thuật:  Âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật và múa.

* Thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nghiêm túc, nêu cao tính kỹ luật và trách nhiệm trong công tác.

- Năng động nhiệt tình phục vụ công tác, tích cực học tập trao dồi nghề nghiệp.

- Trung thành với tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

* Tiếng Anh

- Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh về những vấn đề cơ bản.

- Có khả năng tìm hiểu và học tập ở bậc cao đẳng, đại học.

* Công nghệ thông tin

- Có trình độ tương đương chứng chỉ A.

- Biết soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính; khai thác dịch vụ cơ bản của mạng Internet.

* Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

- Học sinh tốt nghiệp trung cấp quản lý văn hóa có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa như Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Phòng Văn hóa và Thông tin; Cán bộ Văn hóa – Xã hội.

- Cán bộ quản lý văn hóa tại trung tâm văn hóa ( nhà văn hóa ) các cấp, câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật – thể thao, khu vui chơi giải trí, các đơn vị tổ chức sự kiện…

b) Chuyên ngành Thư viện

* Kiến thức

- Có kiến thức về chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng và các hoạt động thể dục thể thao.

- Có kiến thức nghiệp vụ cơ bản về Thư viện – Thông tin.

* kỹ năng

- Kỹ năng xử lý tài liệu theo chủ đề, định chủ đề tài liệu.

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp, bảo quản vốn tài liệu.

- Kỹ năng hoạt động ghi chép trong đăng ký tổng quát và đăng ký cá biệt.

- Kỹ năng phân loại chính xác các tài liệu theo bảng phân loại đang áp dụng.

- Kỹ năng tổ chức vốn tài liệu, tổ chức phục vụ bạn đọc, quản lý thư viện.

* Thái độ:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nghiêm túc, nêu cao tính kỹ luật và trách nhiệm trong công tác.

- Năng động nhiệt tình phục vụ công tác, tích cực học tập trao dồi nghề nghiệp.

- Trung thành với tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

* Tiếng Anh

- Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh về những vấn đề cơ bản.

- Có khả năng tìm hiểu và học tập ở bậc cao đẳng, đại học.

* Công nghệ thông tin

- Có trình độ tương đương chứng chỉ A.

- Biết soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính; khai thác dịch vụ cơ bản của mạng Internet.

* Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

- Học sinh tốt nghiệp trung cấp thư viện có thể làm việc ở hệ thống thư viện các trường phổ thông, thư viện quân đội, thư viện công cộng, các cơ quan văn hóa, các câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật, điểm bưu điện văn hóa, các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, trung tâm học liệu….

     c) Chuyên ngành Văn hóa du lịch

* Kiến thức

- Có kiến thức về chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng và các hoạt động thể dục thể thao.

- Có kiến thức cơ bản về văn hóa du lịch để có thể khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch, nâng cao các giá trị văn hóa trong các hoạt động kinh doanh du lịch.

* kỹ năng

- Có kỹ năng nghiệp vụ tổ chức hướng dẫn các chương trình du lịch văn hóa, hướng dẫn du lịch đạt chất lượng, hiệu quả cao.

- Có kỹ năng khai thác hiệu quả giá trị của di sản phục vụ hoạt động du lịch.

- Có kỹ năng tổ chức điều hành và thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh lữ hành.

* Thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nghiêm túc, nêu cao tính kỹ luật và trách nhiệm trong công tác.

- Năng động nhiệt tình phục vụ công tác, tích cực học tập trao dồi nghề nghiệp.

- Trung thành với tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

* Tiếng Anh

- Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh về chuyên ngành du lịch.

- Có khả năng tìm hiểu và học tập ở bậc cao đẳng, đại học.

* Công nghệ thông tin

- Có trình độ tương đương chứng chỉ A.

- Biết soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính; khai thác dịch vụ cơ bản của mạng Internet.

* Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

- Học sinh tốt nghiệp trung cấp văn hóa du lịch có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa như Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Phòng Văn hóa và Thông tin; Cán bộ Văn hóa – Xã hội.

- Có thể làm việc trong các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở lưu trú…ở địa phương.

d) Chuyên ngành Bảo tàng

* Kiến thức

- Có kiến thức về chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng và các hoạt động thể dục thể thao.

- Có kiến thức cơ bản về Bảo tàng học, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và cổ vật, công tác quản lý bảo tàng, bảo vệ và phát huy di tích lịch sử văn hóa và cổ vật.

* Kỹ năng

- Có kỹ năng nghiệp vụ sưu tầm, kiểm kê hiện vật bảo tàng.

- Có kỹ năng tổ chức kho, bảo quản hiện vật bảo tàng.

- Có kỹ năng trưng bày hiện vật bảo tàng.

- Có kỹ năng tổ chức phục vụ khách tham quan bảo tàng, di tích…

* Thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nghiêm túc, nêu cao tính kỹ luật và trách nhiệm trong công tác.

- Năng động nhiệt tình phục vụ công tác, tích cực học tập trao dồi nghề nghiệp.

- Trung thành với tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

* Tiếng Anh

- Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh về những vấn đề cơ bản.

- Có khả năng tìm hiểu và học tập ở bậc cao đẳng, đại học.

* Công nghệ thông tin

- Có trình độ tương đương chứng chỉ A.

- Biết soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính; khai thác dịch vụ cơ bản của mạng Internet.

* Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

- Học sinh tốt nghiệp trung cấp bảo tàng có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa như Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Phòng Văn hóa và Thông tin; Cán bộ Văn hóa – Xã hội.

- Có thể làm việc ở hệ thống bảo tàng công cộng, bảo tàng quân đội, bảo tàng tư nhân, phòng truyền thống…

     6.  Hướng phát triển

Đào tạo bậc cao đẳng các chuyên ngành:

      a) Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

      b) Chuyên ngành Thông tin thư viện.

      c) Chuyên ngành Văn hóa du lịch.

      d) Chuyên ngành Bảo tàng.
 
7. Thông tin liên hệ

Khoa văn hóa - Trường TC Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ.

ĐC:188/35A Nguyễn Văn Cừ,P.An Hòa,Q.Ninh Kiều,TP.Cần Thơ.  

ĐT: 07103890027

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Copyright © Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. All rights reserved. 
ĐC: 188/35A Nguyễn Văn Cừ - Q.Ninh Kiều - Tp Cần Thơ. Điện thoại: 0292 3899.027
Chịu trách nhiệm: T.S Trần Văn Nam - Phụ trách kỹ thuật: Nguyễn Minh Hoàn
Phụ trách nội dung: Lưu Ngọc Hiền - Phụ trách đồ họa: Bùi Thị Thanh Tâm - Logo: Đông Phương
Phụ trách hình ảnh: Trần Đức Thông - Và toàn thể cán bộ, giáo viên Trường
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây