Thông báo tuyển sinh ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật (liên kết đào tạo với ĐH Đồng Tháp)

 02:19 04/12/2019

Thông báo:
Thời gian nộp hồ sơ gia hạn đến ngày 15/12/2019;
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (kết quả học tập của TC, CĐ);
- Thí sinh còn thiếu các loại giấy tờ (trong hồ sơ dự tuyển) phải bổ sung đủ đến ngày 15/12/2019;
- Thí sinh đã đóng tiền học bồi dưỡng kiến thức có thể nhận lại tiền tại trường (vui lòng mang theo biên lai);
- Dự kiến khai giảng: 04/01/2020;
- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng ĐT.