Tân cổ Ngợi ca quê hương em - Lâm Thị Kim Cương

Tân cổ Ngợi ca quê hương em - Lâm Thị Kim Cương - Chuông vàng vọng cổ 2018

Nhạc: Thanh Sơn Vọng cổ: Hoàng Dững Biểu diễn: Lâm Thị Kim Cương

Tiết mục giao lưu tại Chương trình nghệ thuật giao lưu các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc lần thứ XI năm 2019 được tổ chức tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.