Thông báo dời thời gian khai giảng lớp Kỹ năng MC căn bản