Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

        Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-TCĐ.VHNT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.
        Căn cứ Công văn số 3388/SNV-CCVC ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng (lần 2).
        Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020: 
        1. Số lượng, vị trí việc làm
        - Số lượng cần tuyển: 01
        - Vị trí việc làm: Kế toán
        2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 01
        3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
        - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
        - Từ đủ 18 tuổi trở lên;
        - Có đơn đăng ký dự tuyển;
        - Có lý lịch rõ ràng;
        - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm:
        + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.
        + Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
        + Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
        + Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên (nếu có).
        - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
        - Ưu tiên tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp sau:
        +  Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại điểm này), gồm: Người đang là cán bộ, công chức cấp xã; Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật; 
        + Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
        + Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
        - Ưu tiên ứng viên có trình độ sau đại học phù hợp với chuyên ngành cần tuyển.
        4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
        4.1. Tiếp nhận vào làm viên chức: Khi có ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn
        Lưu ý: Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ trước; liên hệ Trường để được hướng dẫn hồ sơ.
        4.2. Xét tuyển viên chức (khi không có trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức): Nhận hồ sơ đến hết ngày 05/01/2021.
        4.3. Thông tin liên hệ
        - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, số 188/35A Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
        - Email: truongcdvhnt@cantho.gov.vn
        - Số điện thoại: 02923.890.027 hoặc 0854.232.131 (ông Đoàn).
        4.4. Hồ sơ dự tuyển: 01 bản Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu (kèm theo thông báo này)
        5. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển
        5.1. Hình thức
        Tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức: Xét tuyển
        5.2. Nội dung xét tuyển viên chức
        Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
        - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
        - Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
        + Hình thức thi: Phỏng vấn;
        + Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
        + Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); 
        5.2. Thời gian xét tuyển
        - Đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức: khi có ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như trên.
        - Đối với trường hợp xét tuyển (chỉ thực hiện tuyển dụng mới khi không có hồ sơ ứng viên tiếp nhận vào làm viên chức): thực hiện trong tháng 01/2021.
        5.3. Địa điểm xét tuyển: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ
        Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ./.

        Tải Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây!