Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tranh sơn dầu Tác giả : Lê Hoàng Lâm, Bài viết - Trần Bảng ( Sưu tầm)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang là một việc làm cần thiết mà mỗi cán bộ, Đảng viên thực hiện để tu đức, luyện tài để trở thành một người công bộc của Nhân dân.

Sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên dương xuất sắc tiêu biểu năm 2020

         Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta và đi vào lịch sử nhân loại như một trong những vĩ nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX. Điều làm nên sự vĩ đại, nhưng gần gũi, giản dị của Hồ Chí Minh là ở nhân cách, đạo đức, tài năng, những cống hiến của Người cho dân tộc và nhân loại. Một trong những di sản mà Người để lại là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo - cơ sở, tiền đề cho việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các bạn sinh viên có buổi giao lưu văn nghệ với thầy cô, bạn bè, các em tham gia sôi nổi hào hứng, dưới sự dẫn chương trình sôi động của cô Quỳnh Hoa khoa Sân khấu.

Tin tuyển sinh