Biến đoạn HIU HIU GIÓ BẤC Phần 3 | Cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

6 tháng trước - 145 lượt xem

Bài dự thi kết thúc học kỳ II, năm thứ nhất Lớp cao đẳng Diễn viên Sân khấu kịch hát K1.
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Bình 
Sinh viên dự thi:
- Hồng Toán vai Mẹ Hoài;
- Tú Hảo vai Hoài;
- Xuân Pháp vai Ông Ngoại;
- Vũ Linh vai Hết.

Tin tuyển sinh