Huế trọn nghĩa tình (Hát Chầu văn)

6 tháng trước - 122 lượt xem

Huế trọn nghĩa tình (Hát Chầu văn)

Biểu diễn: Thiên Phúc

Dàn nhạc đệm: Quỳnh Nga, Hồng Lĩnh, Văn Hoa

Ca khúc giao lưu tại Chương trình nghệ thuật giao lưu các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc lần thứ XI năm 2019 được tổ chức tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.

Tin tuyển sinh