Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của bà Nguyễn Thị Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ