Quy định về mức thu học phí từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2020 - 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ.TCĐVHNT ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ)

        I. Mức thu học phí:
        1. Chương trình đào tạo Trung cấp chính quy: (Đơn vị: đồng/hs,sv/tháng)

      Năm học

   2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

Mức học phí

570.000

630.000

700.000

        2. Chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy: (Đơn vị: đồng/hs,sv/tháng)

Năm học

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

Mức học phí

650.000

720.000

800.000

        3. Chương trình đào tạo Trung cấp vừa làm vừa học: (Đơn vị: đồng/hs,sv/tháng)

Năm học

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

Mức học phí

700.000

760.000

850.000

        4. Chương trình đào tạo Cao đẳng Vừa làm vừa học: (Đơn vị: đồng/hs,sv/tháng)

Năm học

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

Mức học phí

780.000

860.000

960.000

        II. Thời gian đào tạo và nghĩa vụ nộp học phí:
        - Thời gian của khóa học trung cấp chính quy:  là 03 năm
        - Thời gian của khóa học Cao đẳng chính quy:
        + Ngành Quản lý văn hóa: 02 năm
        + Ngành Thiết kế đồ họa: 2,5 năm
        + Các ngành còn lại 03 năm
        - Thời gian các lớp Liên thông:
        + Lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành: Quản lý văn hóa, Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Diễn viên Sân khấu kịch hát: 01 năm.
        + Lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành: Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương tây (Organ), Diễn viên Múa: 1,5 năm.
        - Các lớp liên thông cao đẳng: được đào tạo theo hệ vừa làm vừa học (VLVH)
        - Học phí được thu theo từng học kỳ (5 tháng) hoặc theo từng tháng.
        - Người học nộp học phí trong tháng đầu của mỗi học kỳ hoặc đầu tháng của mỗi tháng tại phòng Kế hoạch - Tài chính (khi được thông báo). Khi nộp học phí xong người học nhận phiếu thu học phí và nên lưu giữ để khi cần đối chiếu.
        - Mức thu học phí theo quy định này được áp dụng cho các khóa học bậc trung cấp và cao đẳng trong toàn trường từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2020 - 2021, kể cả các lớp khóa cũ chuyển tiếp lên năm sau và các trường hợp người học trước đây còn nợ học phí.
        - Người học thuộc diện miễn, giảm học phí có trách nhiệm báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, Khoa và quản lý học sinh trong tháng đầu tiên của năm học mới để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký theo Đơn đề nghị miễn, giảm học phí tại phòng Công tác HSSV của trường.
        III. Tổ chức thực hiện:
        - Phòng Đào tạo có trách nhiệm cung cấp Quyết định trúng tuyển của các lớp ngay từ đầu khóa học cho phòng Kế hoạch - Tài chính làm cơ sở thu học phí.
        - Phòng Công tác HSSV thông tin kịp thời về tình hình tăng, giảm sĩ số của các lớp cho phòng Kế hoạch - Tài chính cập nhật để quản lý và đối chiếu thình hình thu học phí.
        - Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thu đúng, thu đủ và quản lý chặt chẽ nguồn học phí do người học đóng góp.
        - Trưởng các khoa và giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm hỗ trợ các lớp phụ trách và các phòng có liên quan trong trường hoàn thành các nhiệm vụ nói trên./.