Biến đoạn HIU HIU GIÓ BẤC Phần 3 | Cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Bài dự thi kết thúc học kỳ II, năm thứ nhất Lớp cao đẳng Diễn viên Sân khấu kịch hát K1.
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Bình 
Sinh viên dự thi:
- Hồng Toán vai Mẹ Hoài;
- Tú Hảo vai Hoài;
- Xuân Pháp vai Ông Ngoại;
- Vũ Linh vai Hết.