Xuôi dòng Phương Nam

Chương trình dự thi Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019 của Đoàn Thành phố Cần Thơ B do Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thực hiện bao gồm:
1. Giọng hò Phương Nam
- Sáng tác: Minh Châu
- Chuyển soạn âm nhạc: Thượng Đỉnh
- Biểu diễn: Kim Cương – Hải Đăng và nhóm ca múa
2. Sơn Tinh Thủy Tinh
- Âm nhạc: Anh Tuấn – Thượng Đỉnh
- Biên đạo: Bạch Long – Thảo Linh
- Biểu diễn: Bạch Long – Công Lập và nhóm múa
3. Khúc hận Nam Quan
- Tác giả: Năm Vinh
- Âm nhạc: Ban nhạc dân tộc
- Biểu diễn: Hồng Toán
4. Miền Nhớ
- Tác giả: Lê Duy Hạnh
- Chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt
- Âm nhạc: Thượng Đỉnh và Ban nhạc dân tộc
- Biểu diễn: Công Lập – Xuân Pháp
Chỉ đạo nội dung: Ts. Trần Văn Nam
Đạo diễn: Thanh Bình – Duy Linh
Biên đạo: Thảo Linh – Bạch Long
Nguồn: hatinhtv.vn