Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020!

Xem toàn bộ thông báo tại đây!