Báo cáo tốt nghiệp: Kịch bản Cánh đồng gió

Cánh Đồng Gió - Kịch bản báo cáo tốt nghiệp Lớp diễn viên Kịch - Điện ảnh K14.
Tác giả: Hoàng Linh Hương - Đỗ Đức Thịnh
Giáo viên hướng dẫn: Trần Bảng
Thời gian: 19 giờ 15 phút, ngày 09/8/2020
Địa điểm: Hội trường Sân khấu - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ
Trân trọng kính mời quý khán giả đến xem và cỗ vũ.
*Lưu ý: Vào cửa tự do!