LỊCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2020

Lịch tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm 2020
LỊCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2020
     
 
   
 
 
Ngày/thứ Buổi Chủ đề Giảng viên/Báo cáo viên Thời gian
Thứ 2
05.10.2020
Sáng Công tác Đoàn Thanh niên Đoàn trường 7h30 - 9h
Quy chế Công tác HSSV Thầy Võ Thành Tuấn - Phòng CT HSSV 9h30 - 10h45
Chiều Quy chế Đào tạo Phòng Đào tạo 13h30 - 16h45
Thứ 3
06.10.2020
Sáng Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng; khởi nghiệp và hướng nghiệp Thầy Trần Văn Nam - Phó Hiệu trưởng 7h30 - 10h45
Chiều Giáo dục kiến thức gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục Mời báo cáo viên (TT CDC TP. CT) 13h30 - 15h
Chế độ chính sách HSSV  Phòng KHTC 15h20 - 16h45
Thứ 4
07.10.2020
Sáng Luật Bảo hiểm y tế Mời báo cáo viên (BH XÃ HỘI TP CT) 7h30 - 9h
Chiều Luật An ninh mạng Mời báo cáo viên (CA TP CT) 13h30 - 16h45
Thứ 5
08.10.2020
Sáng Luật An toàn giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt Mời báo cáo viên (CA TP CT) 7h30 - 10h45
Chiều Luật Phòng cháy chữa cháy Mời báo cáo viên (CA TP CT) 13h30 - 16h45
Thứ 6
09.10.2020
Sáng HSSV đối thoại với nhà trường BGH và các Trưởng, phụ trách phòng/khoa 7h30 - 10h45
Chiều Viết bài thu hoạch  Phòng Công tác HSSV 13h30 - 16h45
* Ghi chú: Quý thầy cô, báo cáo viên có thay đổi lịch dạy, liên hệ Võ Thành Tuấn qua số điện thoại 0919.056.056