Thời khóa biểu Khoa văn hóa

 

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG
VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CẦN THƠ
KHOA VĂN HÓA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                                  LỊCH HỌC CĐ QLVH NĂM HỌC 2020-2021
Môn : Đồ họa vi tính (75 tiết)   + Đồ họa ứng dụng (75 tiết) + XHH văn hóa (30 tiết)
PHÒNG HỌC: Phòng máy    Từ ngày 04/01 /2020 đến hết môn 
Thời gian Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật Ghi chú
Sáng (7h30 - 11h) Xã hội học văn hóa Đồ họa vi tính
(T. Phương)
Đồ họa vi tính
(T. Phương)
Đồ họa vi tính
Thầy Đông Phương (50 tiết)
Cô Trang (25 tiết)
Đồ họa ứng dụng
Thầy Đông Phương (50 tiết)
Thầy Hân (25 tiết)
Chiều (13h30 -17h) Xã hội học văn hóa Đồ họa vi tính
(T. Phương)
Đồ họa vi tính
(T. Phương)
Cô Huỳnh Hồng Út
Xã hội học văn hóa (30 tiết)

 

   
  LỊCH HỌC VHPT  HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021
                        Phòng học : Hóa trang (Nhờ Thầy Cô luân chuyển nếu có phòng trống)  
  Thời gian Thứ Năm  Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật Ghi chú
  Sáng
(7h30 - 11h)
        Học sinh vắng học sẽ bị cấm thi đúng quy định.
  Chiều
 (13h30 -17h)
Địa lí (4 tiết)
Hóa học
 (4 tiết)
Toán (4 tiết) Vật lí (4 tiết)
  * Lưu ý: Lớp VHPT bắt đầu học chương trình 11 cập nhật  lần 9 vào từ ngày 04/01/2021  đến 10/01/2021