Âm nhạc cổ điển đã đóng góp vai trò vô cùng to lớn trong sự ra đời và phát triển của nghệ thuật Múa. 

Nghệ sĩ Hồng Toán - Sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ và khát vọng đến với nghề Diễn viên Cải lương

Ngày 28/6/2020, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ đã tham gia chương trình Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 tại Trường Đại học Cần Thơ và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Được sự thống thất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ, ngày 03 tháng 6 năm 2020 Đại hội chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 -2025 được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ.TCĐVHNT ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ)

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ liên kết với Nhạc viện Thành phố Hồ Chi Minh mở lớp Sư phạm Âm nhạc hệ đại học lên thông theo hình thức VLVH đặt tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.

Tin tuyển sinh