Trường Đại học Đồng tháp thông báo tuyển sinh năm 2020 đặt tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Lịch tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm 2020

Chiêu sinh lớp đào tạo ngắn hạn : Diễn viên Sân khấu - Điện ảnh.

Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học đặt tại Cần Thơ

Tin tuyển sinh