Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ tổ chức khoá học ngoại khoá Vẽ tranh 3D do cô Nguyễn Hồng Trang - giảng viên khoa Mỹ thuật hướng dẫn

Tiểu phẩm: NGƯỜI MẶC ÁO TRẮNG Tác giả: Trần Bảng - Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Bài vọng cổ: LỜI RU PHÍA BIỂN Tác giả: Chiều Lê - Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Bài vọng cổ: CỜ ĐỎ QUÊ MÌNH Tác giả: Chiều Lê - Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Tin tuyển sinh