Góc cao nhà chim sẻ vẫn đương mơ Kêu rúc rich ấm màu lông tổ biếc

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tranh sơn dầu Tác giả : Lê Hoàng Lâm, Bài viết - Trần Bảng ( Sưu tầm)

"Ánh mắt " - 20 × 30cm. Sơn dầu trên toan.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ tổ chức khoá học ngoại khoá Vẽ tranh 3D do cô Nguyễn Hồng Trang - giảng viên khoa Mỹ thuật hướng dẫn

Tin tuyển sinh