Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tranh sơn dầu Tác giả : Lê Hoàng Lâm, Bài viết - Trần Bảng ( Sưu tầm)

"Ánh mắt " - 20 × 30cm. Sơn dầu trên toan.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ tổ chức khoá học ngoại khoá Vẽ tranh 3D do cô Nguyễn Hồng Trang - giảng viên khoa Mỹ thuật hướng dẫn

Tiểu phẩm: NGƯỜI MẶC ÁO TRẮNG Tác giả: Trần Bảng - Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Tin tuyển sinh