Khắc gỗ trắng đen

6 tháng trước - 161 lượt xem

          Bài khắc gỗ trắng - đen của sinh viên lớp Đại học Sư phạm Mỹ thuật liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.