Trang trí Gạch

5 tháng trước - 144 lượt xem

         Bài trang trí trên Gạch của sinh viên lớp Đại học Sư phạm Mỹ thuật liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.